Go to top
Certyfikaty

POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem działalności
Firmy W. Lewandowski
W zakresie realizowanej polityki jakości jest produkcja i dystrybucja
konkurencyjnych na rynkach wyrobów papierniczych.

 

Powyższy cel realizujemy przede wszystkim poprzez:

  • Zapewnienie zadowolenia Klienta oraz stałe monitorowanie jego wymagań,
  • Terminową i sprawną realizację zleceń naszych Klientów,
  • Rozwój firmy oraz ciągle doskonalenie jakości produktów,
  • Zastosowanie racjonalnych metod pracy oraz wdrażanie postępu technicznego,
  • Zaangażowanie pracowników w wytwarzanie wyrobów gotowych o wymaganej jakości, podnoszenie ich kwalifikacji oraz świadomości poprzez systematyczne szkolenia,
  • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  • Zapewnienie bezpiecznych produktów,
  • Redukcja reklamacji poprzez zapobieganie powstania niezgodności i wad,
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
  • Systematyczne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

Polityka Jakości w całym procesie produkcyjnym realizowana jest poprzez System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, jest przekazywana do wiadomości, znana i rozumiana przez wszystkich pracowników firmy.